Sobre una superfície total de 4800 m2 s'ubiquen les instal·lacions següents:

- Pista principal.

Des d'ella tenen lloc els enlairaments i aterratges dels avions.

Dimensions:110 x 15 m.
Material: Furmigó armat, anivellada i amb drenatges.


- Zona Estacionari per a helicòpters.

Els pilots d'helicòpter fan servir aquesta zona per als enlairaments i aterratges, així com per a vol estacionari.

-Zona Traslació helicopters.


- Zona de boxes.

Dimensions de 90 x 10 i 40 x 7 m.


- Zona de públic i descans.

Les tres àrees principals - zona de públic, boxes i pista d'aterratge - es troben delimitades amb tanca de fusta tractada per a la intempèrie, per a millorar la seguretat dels assistents, tant públic espectador com pilots i col·laboradors.

La zona de pilotatge separada de la pista principal, també amb tanca de fusta, ajuda a tenir més clara referència de la superfície de la pista en relació al propi pilot i a augmentar-ne la seguretat, en cas de sortida de pista. Aquesta separació però, no impedeix la circulació dels aeromodels, que poden fer ús del carrer central d'accés a pista des de boxes habilitat per a tal efecte.

Disposem de panell indicador de freqüències, consistent en una planxa metàl·lica amb la indicació de canals, a la qual els pilots hi adhereixen una pinça magnètica on hi figura el seu nom i freqüència utilitzada.

També tenim mànega indicadora, per tal de saber tant la direcció del vent com la seva intensitat.

Finalment, trobem l'aparcament, amb una capacitat aproximada d'uns 30 cotxes.

pista

 182_Imagen_303_1.

182_Imagen_301_1